RODZAJ ZAKUPU

DANE KLIENTA

DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU

OKREŚLENIE WADY

ŻĄDANIE KLIENTA

(Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT PIENIĘDZY

(dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

INNE UWAGI KLIENTA

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

ZGODY i INFORMACJE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca (Novum Office Sp z o.o.). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności (np. realizacja umowy, marketing bezpośredni). Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: adres email do kontaktu : admin@vacbags.pl
Jestem świadomy(a) że przesyłek (tzw. przesyłek nie zamawianych) bez widocznego numeru zamówienia, bez przesłanego zgłoszenia reklamacji oraz przesyłek “wysłanych za pobraniem” sprzedawca może nie odebrać.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody.